ћирилица / latinica

Институт за здравствену заштиту мајке
и детета Србије ,,Др Вукан Чупић’’

Налазите се на: Насловна >> Документи

ДокументиАКРЕДИТАЦИЈА

Odluka o usvajanju strateškog plana

Strateški plan Instituta 2023-2028

Anketa o zadovoljstvu zaposlenih 2023. god.

Anketa o zadovoljstvu korisnika usluga u Odelenjima Instituta 2023. godina

Anketa o zadovoljstvu korisnika usluga u specijalističkim ambulantama Instituta 2023. godina

Izvod iz Pravilnika o kućnom redu za korisnike zdravstvene zaštite

Odluka o usvajanju Strateskog plana, misije i vizije

Poslovno etički kodeks

Анализа задовољства запослених 2022. година

Анализа задовољства корисника услуга - одељења 2022. година

Анализа задовољства корисника услуга - специјалистичке 2022. године

Правилник о систематизацији и унутрашњој организацији

СТРАТЕШКИ ПЛАН 2017-2022.ОДСЕК ЗА КАДРОВСКЕ ПОСЛОВЕ

Структура запослених и ангажованих лица април 2021.

Структура запослених и ангажованих лица март 2021.ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Финансијски план за 2019. годину

Предлог финансијског плана за 2019. годину

Допуна финансијског плана за 2019. годину

Финансијски план за 2020. годину

Предлог финансијског плана за 2021. годину

Предлог финансијског плана за 2023. годину

Финансијски план за 2017. годину

 

Шеста допуна финансијског плана за 2016. годину

Пета допуна финансијског плана за 2016. годину

Четврта допуна финансијског плана за 2016. годину

Трећа допуна финансијског плана за 2016. годину

Друга допуна финансијског плана за 2016. годину

Прва допуна финансијског плана за 2016. годину

Финансијски план за 2016. годину ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

Финансијски извештај за 2018. годину

Финансијски извештај за 2019. годину

Финансијски извештај за 2020. годину

Финансијски извештај за 2021. годину

Финансијски извештај за 2022. годинуПЛАН НАБАВКИ

План јавних набавки за 2024. годину

План наруџбеница за 2024. годину

7. Измена плана јавних набавки за 2023. годину

6. Измена плана јавних набавки за 2023. годину

5. Измена плана јавних набавки за 2023. годину

4. Измена плана јавних набавки за 2023. годину

2. Измена плана јавних набавки за 2023. годину

1. Измена плана јавних набавки за 2023. годину

План наруџбеница за 2023. годину - допуна -

План јавних набавки за 2023. годину

План наруџбеница за 2023. годину

Допуна плана наруџбеница за 2023. годинуПета измена плана јавних набавки за 2022. годину

Трећа допуна плана набавки на које се закон не примењује

Четврта измена плана јавних набавки за 2022. годину

Друга допуна плана набавки на које се закон не примењује

Трећа измена плана јавних набавки за 2022. годину

Друга измена плана јавних набавки за 2022. годину

Допуна плана набавки на које се закон не примењује

Прва измена плана јавних набавки за 2022. годину

План јавних набавки за 2022. годину

План наруџбеница за 2022. годинуПлан јавних набавки за 2021. годину

II Измена плана јавних набавки за 2021. годину

I измена Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавкеПлан јавних набавки за 2020. годину усклађен са ЗЈН ("Сл. гласник РС" бр. 91/19)

Интерни акт ("Сл. гласник РС" бр. 91/19)

План јавних набавки за 2020. годину

I измена плана јавних набавки за 2020. годину


План набавки за 2019. годину

I измена плана ЈН 2019. годину

II измена плана ЈН 2019. годину

III измена плана ЈН 2019. годину

IV измена плана ЈН 2019. годину

V измена плана ЈН 2019. годину

VI измена плана ЈН 2019. годинуПлан набавки за 2018. годину

I измена плана набавки за 2018. годину

II измена плана набавки за 2018. годину

III измена плана набавки за 2018. годину

IV измена плана набавки за 2018. годину

V измена плана набавки за 2018. годинуЧетврта измена плана набавки за 2017. годину

Друга и трећа измена плана набавки за 2017. годину

Прва измена плана набавки за 2017. годину

План набавки за 2017. годинуСедма измена плана набавки за 2016. годину

Шеста измена плана набавки за 2016. годину

Пета измена плана набавки за 2016. годину

Четврта измена плана набавки за 2016. годину

Трећа измена плана набавки за 2016. годину

Друга измена плана набавки за 2016.годину

Прва измена плана набавки за 2016. годину

План набавки за 2016. годинуПравилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије "др Вукан Чупић"

Повезане организације
 
Up arrow