ћирилица / latinica

Институт за здравствену заштиту мајке
и детета Србије ,,Др Вукан Чупић’’

Налазите се на: Насловна >> Документи

Документи

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Финансијски план за 2019. годину

Допуна финансијског плана за 2019. годину

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

Финансијски извештај за 2018. годину

Финансијски план за 2017. годину

 

 

Шеста допуна финансијског плана за 2016. годину

Пета допуна финансијског плана за 2016. годину

Четврта допуна финансијског плана за 2016. годину

Трећа допуна финансијског плана за 2016. годину

Друга допуна финансијског плана за 2016. годину

Прва допуна финансијског плана за 2016. годину

Финансијски план за 2016. годину 


ПЛАН НАБАВКИ

План набавки за 2019. годину

I измена плана ЈН 2019. годину

II измена плана ЈН 2019. годину

III измена плана ЈН 2019. годину

IV измена плана ЈН 2019. годину


V измена плана ЈН 2019. годину
V измена плана набавки за 2018. годину

IV измена плана набавки за 2018. годину 

III измена плана набавки за 2018. годину

II измена плана набавки за 2018. годину

I измена плана набавки за 2018. годину 

 

План набавки за 2018. годину

 

 

 

Четврта измена плана набавки за 2017. годину

Друга и трећа измена плана набавки за 2017. годину

Прва измена плана набавки за 2017. годину

План набавки за 2017. годину

 

 

 

Седма измена плана набавки за 2016. годину

Шеста измена плана набавки за 2016. годину

Пета измена плана набавки за 2016. годину

Четврта измена плана набавки за 2016. годину

Трећа измена плана набавки за 2016. годину

Друга измена плана набавки за 2016.годину

Прва измена плана набавки за 2016. годину

План набавки за 2016. годину

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије "др Вукан Чупић"

Повезане организације
 
Up arrow