ћирилица / latinica

Институт за здравствену заштиту мајке
и детета Србије ,,Др Вукан Чупић’’

Налазите се на:
Насловна >> Службе >> Финансијска служба

Финансијска службаOсобље у служби

Начелник службе:
дипл. ецц Филип Радосављевић, Помоћник директора Института за финансијске послове

Шеф рачуноводства Дубравка Панић дипл.ецц

Ковиљка Аркула, књиговођа аналитике и купаца

Верица Димитријевић, обрачунац зарада

Биљана Јокић, ликвидатор

Светлана Обрадовић, шеф набавке и ускладиштења

Славица Јовановић, Благајник и књиговођа основних средстава

Анђелка Николић, књиговођа материјала

Слађана Сарафимовски, обрачунац зарада

Слободан Стојановић, помоћник магационера

Саша Гарашанин, магационер

Никола Миладиновић, в.д. шефа Одсека за фактурисање и статистике

Јованка Митић, референт обрачуна услуга

Бранка Млађеновић, фактуриста

Радмила Шкондрић фактуристаО служби

Службе за немедицинске послове су организоване су у оквиру три службе са одсецима

 

 • Финансијска служба:
 •  

  Финансијска служба је организована у оквиру три одсека. У последњих неколико година је комплетно  компјутеризована. Уведени су програми за финансијко пословање ,обрачун личних доходака и електронско фактурисање према РФЗО . У оквиру Института постоји мрежа и повежаност са апотеком, одељењима  тако да анализа  потрошње и набавке може да се прати у сваком тренутку.

  Финансијска служба обавља све економско финансијске послове везане за здравствену делатност. Прати прописе из обаласти финансија, рада и исплате зарада , обавља послове везане за управу за трезор, усаглашава  стање пренетих средстава са РФЗО по наменама.

  Прати законске прописе везане за здравствену делатност и јавне службе  и поступа у складу са тим. У служби су следећи запослени радници :

   

  Помоћник директора Института за финансијске послове

  Софија Лабус дипл.ецц

   

  -            Одсек књиговодства и финансија

   

          -     Шеф рачуноводства  Дубравка Панић  дипл.ецц

  -             Ковиљка Аркула, књиговођа аналитике и купаца

  -          Верица Димитријевић, обрачунац зарада

  -          Биљана Јокић, ликвидатор

  -          Славица Јовановић, Благајник и књиговођа основних средстава

  -          Анђелка Николић, књиговођа материјала

  -          Слађана Сарафимовски, обрачунац зарада

   

  -          Oдсек набавке и ускладиштења

  -     Шеф набавке Светлана Обрадовић

  -          Слободан Стојановић, помоћник магационера

  -          Саша Гарашанин, магационер

   

  -          Одсек фактурисања и статистике;

   

  -          Никола Миладиновић, в.д. шефа Одсека за фактурисање и статистике

  -          Јованка Митић, референт обрачуна услуга

  -          Бранка Млађеновић, фактуриста

  -          Радмила Шкондрић фактуриста

  Up arrow