ћирилица / latinica

Институт за здравствену заштиту мајке
и детета Србије ,,Др Вукан Чупић’’

Налазите се на:
Насловна >> Службе >> Републички центар за планирање породице

Републички центар за планирање породицеИнформације
Телефон за информације:
 • 011/3108-207
 • 011/3108-278
Телефон за za заказивање:
 • 011/3108-278 - радним данима од 12 до 14
Радно време:
 • Амбуланта за дечију и адолесцентну гинекологију ради сваког радног дана од 7 до 14 часова. Заказивање амбуланте могуће је од понедељка до петка у времену од 12 до 14 часова на 011 3108 278.
Локација:
 • Улаз 12 - II Спрат


Oсобље у служби

Начелник службе:

Др сци. мед. Катарина Седлецки
специјалиста гинекологије и акушерства

Мр сци. мед. др Илијана Мажибрада
специјалиста гинекологије и акушерства

Мр сци. мед. др Светлана Перовић
специјалиста гинекологије и акушерства

Мр сци. мед. др Љиљана Плавшић
специјалиста педијатрије

Маја Радојевић
психолог

Маја Радојевић - Психолог

Сава Милошевић - мс

Светлана Цицовић - мс

Слађана Митић - мс

Весна Алексић - мс

Ивана Иванчевић - мс

Милена Шубарић - мсО служби

Контакт телефон за информације: 3108 207; 3108 278

Спрат: Улаз 12, други спрат

Начелник: др Зоран Станковић

Списак запослених:

ЛЕКАРИ:
- Др Катарина Седлецки, др. сц. мед., специјалиста гинекологије и акушерства
- Др Зоран Станковић, др. сц. мед., научни сарадник, специјалиста гинекологије и
    акушерства и супспецијалиста дечје и адолесцентне гинекологије
- Др Илијана Мажибрада, мр. сц. мед., специјалиста гинекологије и акушерства
- Др Светлана Перовић, мр. сц. мед., специјалиста гинекологије и акушерства
- Др Љиљана Плавшић, мр. сц. мед., специјалиста педијатрије

ПСИХОЛОГ: Маја Радојевић

МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ:
- Сава Милошевић
- Светлана Цицовић
- Слађана Митић
- Весна Алексић
- Ивана Иванчевић
- Милена Шубарић

 

Радно време
Амбуланта за дечију и адолесцентну гинекологију ради сваког радног дана од 7 до 14 часова. Заказивање амбуланте могуће је од понедељка до петка у времену од 12 до 14 часова на 011 3108 278.
Саветовалиште за младе је отворено сваког радног дана пре подне, а од понедељка до четвртка и по подне, до 16 часова. Локација амбуланте и саветовалишта је на улазу 12 други спрат.

 

 

Републички центар за планирање породице у оквиру Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић" представља јединствену институцију на нивоу Републике Србије која је, у области здравствене заштите мајке и детета и планирања породице, одговорна за промовисање и спровођење усвојене стратегије заштите репродуктивног здравља и обнављања становништва. Посебна пажња се поклања превенцији и лечењу гинеколошких поремећаја код девојчица и девојака узраста 0-25 година.

Статутом Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије дефинисане су, поред осталих, делатности које се односе на планирање породице:
- "Прати и проучава здравствено стање жена, деце и омладине, здравствену културу и хигијенске прилике и предлаже мере за њихово санирање.
- Спроводи мере здравственог васпитања на формирању понашања које води очувању и унапређивању здравља.
- Прати, проучава и утврђује методе за унапређивање здравствене заштите и здравствене службе у области здравствене заштите жена, деце и омладине.
- Израђује, предлаже и прати спровођење и спроводи програме здравствене заштите жена, деце, школске деце и студената.
-  Пружа превентивне, дијагностичке, терапијске и рехабилитационе услуге из области планирања породице, гинекологије дечијег и адолесцентног доба, гинекологије генеративног доба, патологије фетуса и трудноће високог ризика за плод."

Делатност

Републички центар за планирање породице је усмерен ка креирању и спровођењу мера и активности дефинисаних усвојеним стратешким правцима у области планирања породице и заштите репродуктивног здравља становништва Србије. Они се обављају тимским и мултидисциплинарним радом који се изражава кроз активности појединих одељења Републичког центра:

1. Републички центар одржава сталну комуникацију са ресорним министарствима, заводима за заштиту здравља, релевантним здравственим институцијама, мрежом саветовалишта у домовима здравља и другим здравственим, образовним и социјалним установама у Републици, као и сарадњу са сродним институцијама ван земље и међународним организацијама.
2. Стручно - методолошка делатност се остварује ангажовањем радника и сарадника Републичког центра не само у Институту, већ и у установама у унутрашњости земље.
Континуирано се одржава последипломска едукација здравствених радника и сарадника у циљу иновирања знања о различитим аспектима планирања породице и очувања и унапређења репродуктивног здравља. Овде можете да сазнате више о наредним едукацијама које организујемо.
Створен је и низ публикација за здравствене раднике и сараднике, као и за младе људе и парове у репродуктивном периоду живота.
На сајту се налазе и доступне су:

 •                Клиничке смернице за комбиновану хормонску контрацепцију
 •                Клиничке смернице за ургентну хормонску контрацепцију
 •                Водич добре клиничке праксе „Безбедни прекид трудноће“
 •                Брошура „Намерни прекид трудноће: Ваша одлука и одговорност“ - препоруке за безбедни прекид трудноће и избор будуће контрацепције
 •                Дијагностика и лечење тумора гениталних органа код девојчица и адолесценткиња.
 •            Препоруке за коришћење комбиноване хормонске и интраутерине контрацепције  Слика 1  Слика 2
 •                Планирање породице за здравствене раднике
 •                Критеријуми за процену безбедности метода контрацепције
 •                Базични курс о планирању породице
 •               На доказима засновано планирање породице
 •               Комбинована хормонска контрацепција и хитна контрацепција
 •               Националне смернице за контрацепцију

 • Унутрашња организација

  У складу са Правилником о унутрашњој организацији (члан 15), Републички центар за планирање породице чине следеће радне јединице:


  1. Одељење за промоцију репродуктивног здравља и стручно-методолошку делатност у области планирања породице и заштите репродуктивног здравља становништва Србије.

  2. Одељење за дечју и адолесцентну гинекологију са два одсека:
            а) Одсек за испитивање и лечење гинеколошких поремећаја код девојчица и девојака узраста од 0 до 25 година живота
            б) Саветовалиште за репродуктивно здравље младих
   3. Одељење за заштиту репродуктивног здравља парова у генеративном
       периоду живота и подршку безбедном материнству, са два одсека:
   
            а) Одсек за репродуктивно здравље
            б) Одсек за рану дијагностику и скрининг труднице, плода и
                новорођенчета

  Пројекција развоја


  У Републичком центру за планирање породице планира се континуирано одвијање следећих активности:

       •  Праћење нормативног регулисања планирања породице и учествовање у припремању законских и подзаконских аката, као и стручно-методолошких упутстава за рад у области планирања породице.
       •  Праћење показатеља здравствене статистике релевантних за процену понашања становништва у сфери планирања породице.
       •  Континуирано ангажовање на спровођењу савременог концепта планирања породице и промоцији репродуктивног здравља и усклађивање методологије и садржаја рада у различитим областима друштвеног деловања (здравствена заштита, друштвена брига о деци, образовање, социјална заштита). 
       •  Унапређење квалитета рада у области заштите репродуктивног здравља свих категорија становништва, а посебно младих људи.
       •  Израда и тестирање нових модела групног здравствено-васпитног рада са циљним категоријама становништва (родитељи, деца - вршњаци едукатори).
       •  Информисање становништва о актуелним питањима из области планирања породице путем различитих средстава масовне комуникације. 

  Историјат

  Републички центар за планирање породице је основан у оквиру Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије одлуком Владе Републике Србије од 24.11.1993 године, као организациона јединица за креирање и промовисање савремене концепције и праксе планирања породице у Србији.
  У првим годинама рада, до усвајања Програма за планирање породице Србије и стварања просторних претпоставки за рад, Републички центар је био територијално и функционално повезан са Клиником за хуману репродукцију Института. Oдлукама Директора и Управног одбора Института (новембра 1999. године и априла 2000. године) именовани су колегијум Центра, састављен од стручњака различитих професионалних усмерења (демограф, специјалиста социјалне медицине, представници Министарства за здравље и Министарства за бригу о породици Републике Србије) и директор, који су руководили Републичким центром. За првог директора је постављен проф. др Слободан Радмановић. Почетком 2002. године на место директора долази проф. др Милош Банићевић, који својим визионарским идејама значајно доприноси развоју промотивних програма у области заштите репродуктивног здравља свих категорија становништва Србије, а посебно младих људи. Садашњи начелник Републичког центра за планирање породице је др Катарина Седлецки.
  Формиран са задатком да креира и промовише савремену концепцију и праксу планирања породице, Републички центар за планирање породице је окупио стручњаке који су израдили први национални Програм за планирање породице, усвојен 1998. године. Да би се створили услови за примену Програма, одржан је низ едукативних семинара за лекаре, патронажне сестре, новинаре и представнике локалне самоуправе, што је праћено низом стручних публикација. У 2008. години је усвојена и национална Стратегија за подстицање рађања, са представницима Републичког центра за планирање породице као ауторима, која се у идејном смислу наставља на претходни програм за планирање породице.

  Уз подршку Министарства за бригу о породици, у 1999. години је креиран модел саветовалишта за репродуктивно здравље младих који је био веома добро прихваћен од стране здравствених радника и самих младих људи, а у наредним годинама и системски подржан у законским и подзаконским решењима. Захваљујући разумевању и препознавању значаја развоја саветовалишта за младе од стране релевантних министарстава, УНИЦЕФ-а и УСАИД-а, уз стручну помоћ запослених из Републичког центра, саветовалишта за младе отворена су у школским диспанзерима домова здравља од Суботице до Лесковца. Републички центар за планирање породице организовао је низ курсева последипломске едукације здравствених радника и сарадника намењених различим аспектима заштите репродуктивног здравља адолесцената и публиковао је низ приручника и брошура посвећених интерактивној едукацији младих, индивидуалном саветовању и усвајању савремених смерница за првенцију, правовремену детекцију и лечење поремећаја репродуктивног здравља адолесцената.

   

   

  Др Гордана Рајин, која нас је прерано напустила 2011. године, била је шеф Одељења за промоцију репродуктивног здравља и стручно-методолошку делатност у области планирања породице и заштите репродуктивног здравља становништва Србије. Дала је изузетан допринос стварању концепта заштите репродуктивног здравља младих.

   

  У давању подршке системском решавању питања едукације омладине за безбедно сексуално понашање и очување репродуктивног здравља, Републички центар за планирање породице је организовао бројне семинаре за здравствене и просветне раднике и сараднике. Посебна пажња је посвећена стварању покрета вршњачких едукатора, за које су израђене и посебне пригодне брошуре.

  Последњих година су интензивиране активности на транзицији тзв. абортусне културе у савремени модел планирања породице, па су израђени посебни водичи и клиничке смернице за здравствене раднике о савременим методима контрацепције и брошуре за жене, односно парове у репродуктивном периоду живота. Републички центар је носилац пројекта у оквиру којег је у 2013. години створен Национални водич добре клиничке праксе за безбедни прекид трудноће.

   

  Достигнућа

  Посебан напредак је током последње деценије остварен у области дечије и адолесцентне гинекологије. Побољшана је ултразвучна дијагностика и настао је протокол којим се прецизније дијагностикује природа туморске промене. Од 2006. године уведен је и минимално инвазиван оперативни третман (лапароскопски приступ) у лечењу тумора јајника, ендометриозе и појединиох аномалија гениталних органа.  

   

   

  Одељење за дечју и адолесцентну гинекологију Републичког центра за планирање породице при Институту за здравствену заштиту мајке и детета

  Организација и делатност

  Одељење за дечју и адолесцентну гинекологију обезбеђује свеобухватан и мултидисциплинарни приступ испитивању и лечењу гинеколошких поремећаја дечијег и адолесцентног узраста и једина је таквог профила у Србији. Њен смештај у Републичком центру за планирање породице омогућава да истовремено буде и стручно-методолошко језгро за креирање и спровођење савременог и обједињеног приступа заштити репродуктивног здравља младих људи Србије. У њеном саставу се налазе:

            а) Одсек за испитивање и лечење гинеколошких поремећаја код девојчица и девојака узраста од 0 до 25 година живота
            б) Саветовалиште за репродуктивно здравље младих

  Одељење за испитивање и лечење гинеколошких поремећаја код девојчица и девојака узраста од 0 до 25 година живота је посвећено:
       •  испитивању и лечењу гинеколошких обољења у дечијем и адолесцентном узрасту;
       •  процени полног развоја и сазревања репродуктивног система код девојака током адолесценције;
       •  испитивању и лечењу поремећаја функције репродуктивног система код адолесценткиња. 

  Саветовалиште за репродуктивно здравље младих је усмерено на заштиту репродуктивног здравља младих људи оба пола кроз следеће садржаје рада:

       •  групни здравствено-васпитни рад с младим људима оба пола применом активних облика едукације о садржајима релевантним за очување репродуктивног здравља;
       •  индивидуално саветовање с девојкама, младићима и паровима о сексуалности, физиологији репродукције, превенцији непланиране трудноће и полно преносивих инфекција и безбедном полном понашању. 
       •  дијагностику, лечење и саветовање особа оболелих од полно преносивих инфекција, као и њихових партнера;
       •  превенирање зачећа применом ефикасне и безбедне контрацепције;
       •  изводење намерних прекида трудноће с постабортусним саветовањем.

  Испитивање и лечење гинеколошких поремећаја код девојчица и девојака узраста од 0 до 25 година живота и заштита репродуктивног здравља младих се остварују кроз амбулантно-поликлинички рад, дневну болницу и стационар. То пружа могућност извођења бројних, разноврсних и сложених дијагностичких, терапијских поступака и здравствених услуга.

  Амбулантно-поликлинички рад

       •  испитивање полног развоја и сазревања;
       •  испитивање и лечење гинеколошких поремећаја дечијег и адолесцентног узраста;
       •  процена изгледа и развијености гениталних органа девојчица и девојака;
       •  мањи хируршки захвати (раздвајање адхезија малих стидних усана, испирања вагине са инстилацијом медикамента, дијагностичке и терапијске пункције цистичних промена у пределу спољашњих гениталија);
       •  микробиолошко испитивање гениталног система девојчица и адолесценткиња, лечење инфекција и запаљења репродуктивних органа;
       •  цитолошки прегледи у циљу испитивања присуства премалигних и малигних промена репродуктивног система девојака, као и ради процене оваријумске активности; 
       •  испитивање функције репродуктивног система одређивањем базалних нивоа хормона хипофизе, оваријума и других ендокриних жлезда;
       •  испитивање и лечење девојака с јувенилним крвављењем и синдромом перзистентне ановулације; 
       •  ултрасонографско испитивање репродуктивног система (унутрашњих полних органа, дојки); 
       •  колпоскопски преглед; 
       •  психолошка процена и саветовање;
       •  испитивање присуства полно преносивих инфекција (детекција гениталних брадавица, хламидијске гениталне инфекције, микоплазме и уреаплазме, бактеријске вагинозе, гонореје, трихомонијазе и кандидијазе) код девојака и њихових партнера; 
       •  саветовање у вези са инфекцијом ХИВ-ом;
       •  саветовање у вези савремених могућности превенције полно преносивих инфекција;
       •  преписивање хормонске контрацепције, апликовање интраутериног уметка, саветовање у вези с применом кондома, преписивање посткоиталне (јутро-после) контрацепције; 
       •  лечење гинеколошких поремећаја деце и младих до навршених 24 године живота;
       •  конзервативно лечење гениталних брадавица;
       •  здравствено-васпитни рад са младима оба пола;
       •  индивидуално саветовање са психологом;
       •  индивидуално саветовање са гинекологом.

  Здравствене услуге у Дневној болници

       •  дијагностика и лечење промена на грлићу материце применом криотерапије и термокаутеризације;
       •  хируршко уклањање гениталних брадавица;
       •  извршење прекида трудноће (техникама вакум аспирације и сукције); 
       •  инцизије и ексцизије цистичних промена на гениталним органима, пункције цистичних тумефаката и друго.


  Стационарно испитивање и лечење

       •  испитивање узрока вагиналног крвављења у дечијем узрасту, укључујући и ендоскопску дијагностику;
       •  испитивање и лечење тежих облика јувенилних крвављења;
       •  испитивање поремећаја полне диференцијације и детерминације који се манифестују примарном      аменорејом;
       •  испитивање девојака са сложеним гинеколошко-ендокринолошким поремећајима;
       •  који захтевају извођење динамских тестова (ОГТТ са инсулинемијама, Гн РХ тест, АЦТХ тест, кломифенски тест и др.);
       •  лечење тежих облика запаљења унутрашњих полних органа;
       •  испитивање и хируршко лечење аномалија гениталних органа;
       •  други оперативни захвати у дечијем и адолесцентном узрасту;
       •  испитивање и лечење бенигних и малигних тумора гениталних органа. 

  Специфичне активности

  .
  Лекари ове Службе учествују у раду стручног тима Института за заштиту деце и омладине од занемаривања и злостављања, а обезбеђују и дијагностику девојчица и адолесценткиња упућених из других институција због сумње да су сексуално злостављане.


  У Служби за дечију и адолесцентну гинекологију спроводе се клиничке студије посвећене процени ефикасности, толеранцији и безбедности примене нових контрацептивних препарата за младе.
  Поред ангажовања у Институту, запослени из ове Службе учествују и у активностима Републичког центра за планирање породице намењеним развоју мреже саветовалишта за репродуктивно здравље младих у домовима здравља широм Србије. Један део едукације гинеколога из других здравствених установа за рад у тим саветовалиштима се остварује у самом Институту. 
  Пројекција развоја
  У наредном периоду планира се даљи развој Службе за дечију и адолесцентну гинекологију, како њеног клиничког сегмента рада, тако и ангажовања на даљој промоцији репродуктивног здравља младих људи у Србији. То обухвата следеће активности:
       •  формирање протокола за рад у дечијој и адолесцентној гинекологији са провером у клиничкој пракси;
       •  повећање обима и квалитета дијагностичких и терапијских поступака у дечијој и адолесцентној гинекологији (првенствено ендоскопских метода);
       •  наставак испитивања нових контрацептивних средстава за младе у оквиру клиничких студија;
       •  побољшање квалитета рада у области индивидуалног саветовања, дијагностике и лечења поремећаја репродуктивног здравља младих људи; 
       •  јачање улоге медицинских сестара запослених у овој Служби за саветодавни рад са младима;
       •  компјутерска евиденција и документација деце и младих који се обраћају за помоћ и савет;
       •  давање стручне подршке отварању нових саветовалишта за репродуктивно здравље младих у Србији;
       •  оснаживање постојећих саветовалишта за младе у Србији кроз периодичне стручне састанке у Институту, израду Приручника за заштиту репродуктивног здравља младих и кроз активности на побољшању квалитета њиховог рада;
       •  стварање јединствене базе за евиденцију и документацију рада у саветовалиштима за репродуктивно здравље младих, што ће омогућити бољи увид у сексуално и репродуктивно понашање младих у Србији и поузданију процену степена угрожености њиховог репродуктивног здравља. 

  Историјат

  Дечију и адолесцентну гинекологију у Институту су седамдесетих година прошлог века основали Проф. др Берислав Берић и Др Весна Драмушић. У овој служби су радили бројни гинеколози, међу којима посебно место заузима Прим. др Миланка Петровић-Мојсиловић, која је као члан Југословенског удружења за планирање породице и представник Југославије у Међународној федерацији планираног родитељства (ИППФ). Посебно је развила активности у области контроле фертилитета адолесцената, односно заштите репродуктивног здравља младих. Тако је Служба за дечију и адолесцентну гинекологију Института од самог оснивања постала носиоцем стручно-методолошких и доктринарних ставова у области заштите репродуктивног здравља девојчица и адолесценткиња. Почетком 2008. године лекари ове Службе су уз подршку колега различитих специјалности из других здравствених установа у Србији основали Удужење за дечју и адолесцентну гинекологију Србије, које је постало члан Европске и Светске федерације за дечју и адолесцентну гинекологију.

  Up arrow