ћирилица / latinica

Институт за здравствену заштиту мајке
и детета Србије ,,Др Вукан Чупић’’

Налазите се на:
Насловна >> Службе >> Служба правних кадровских и општих послова

Служба правних кадровских и општих пословаИнформације
Телефон за информације:
  • 011/3108-229 (Правни одсек);
  • 011/3108-299 и 011/3108-237( Кадровски одсек);
  • 011/3108-200( Одсек општих послова)
Локација:
  • ЗГРАДА УПРАВЕ – улаз бр. 14


Oсобље у служби

Начелник службе:
Наташа Грбић, дипл. правник са положеним правосудним испитом

ЈОВАНА ЂУРИЋ, дипл. правник, шеф одсека за кадровске и опште послове

МАЈА АЛЕКСИЋ, дипл. правник са положеним правосудним испитом ,стручни сарадник за правне послове

МЕЛИТА САВИЋ, референт за радне односе

СНЕЖАНА ОБРАДОВИЋ, референт за кадровску евиденцију

СЛАВИЦА ВОЂЕВИЋ, референт за радне односе

ВУКАШИН ТРИВУНОВИЋ,проф. народне одбране,стручни сарадник за заштиту

РАДА КОСТИЋ, референт архиве

СТАНКА ВУКМИРОВИЋ, дактилограф- администратор

МИЛИЦА МИЛИЋЕВИЋ, дактилограф-администратор

ГРОЗДАНА МАРКОВИЋ, курир

БИЉАНА СИМИЋ, курирО служби

Организује све стручно-правне послове везане за комуникацију са запосленима и државним и другим органима и институцијама у Републици Србији, израђује нормативне акте у складу са законом и  Статутом, врши контролу спровођења одлука органа и стручних органа Института, обавља све послове везане за радне односе (пријава и одјава на осигурање запослених, израда уговора о раду, решења, одлука, извештаја надлежним органима, обрађује комплетну документацију везану за запослене који су ушли у План стручног усавршавања и др.), заступа Институт пред судовима, регулише безбедност и здравље на раду запослених, противпожарну заштиту и остале послове из своје надлежности у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова.

Up arrow