ћирилица / latinica

Институт за здравствену заштиту мајке
и детета Србије ,,Др Вукан Чупић’’

Налазите се на:
Насловна >> Службе >> Служба за научно истраживачку и образовну делатност

Служба за научно истраживачку и образовну делатностИнформације
Телефон за информације:
 • 011/3108-160
Локација:
 • Улаз број 1; први спрат института
Електронска пошта:


Oсобље у служби

Начелник службе:
Асист. др сци. мед. Сергеј Пријић
специјалиста педијатрије

Мр сци. мед. др Гордана Марковић Совтић
специјалиста педијатрије

Љубица Вукасовић, медицинска сестра

Ивана Мрђа, дипломирани филолог

Административни секретар у наставиО служби

Служба за научно-истраживачку и образовну делатност формирана је у новембру 2006. године. Начелник cлужбе у периоду 2006-2013 је био професор др Јован Кошутић. Од јуна 2013. године радом службе је руководио професор др Драган Здравковић, а од новембра 2014. године начелник је асистент др сци. мед. Сергеј Пријић. Делатности из надлежности службе се обављају у кореспонденцији са помоћником директора Института за наставну и научно образовну делатност доценткињом др Милом Стајевић.

Главни циљеви рада Службе за научно-истраживачку и образовну делатност су праћење и практична примена савремених научних достигнућа, као и едукација запослених здравствених радника и сарадника. Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ је наставна база Медицинског факултета Универзитета у Београду за области педијатрије и хирургије. Научно-истраживачка и образовна делатност подразумева следеће активности:

 • организација и спровођење наставе
 • организација свих облика стручног усавршавања здравствених радника
 • пружање стручно-методолошке и организационе помоћи службама за здравствену заштиту жена, деце и омладине у Републици Србији
 • учествовање у образовној и научно истраживачкој делатности Института кроз програме и пројекте
 • изношење предлога Стручном колегијуму и директору Института за увођење нових научно проверених метода дијагностике и терапије као и предлоге за унапређење здравствене, образовне и научно-истраживачке делатности
 • израда плана стручног усавршавања здравствених радника и сарадника
 • вођење евиденције о едукацији здравствених радника и сарадника у свим службама Института
 • акредитација научно-истраживачких и образовних курсева и симпозијума
 • организација рада библиотеке

 

Велики квалитет научно-истраживачког рада запослених у Институту се потврђује публикацијама in extenso у реномираним часописима од међународног значаја. Наиме, у периоду 2013-2014 публиковано је укупно 111 радова (дијаграм 1) у часописима са рецензијом, од којих је 98 објављено у часописима категорије М 21-24, чији је impact factor укупно износио 245,1 (124,5 за 2013. годину и 120,6 за 2014. годину) (дијаграм 2).

Овде се могу преузети публикације за 2013. годину и за 2014. годину.

Dijagram 1

Дијаграм 1 - Укупан број радова публикован у часописима са рецензијом

 

Impact factor

Дијаграм 2 - Радови публиковани у часописима категорије М21-М24 са укупним импакт фактором

 

Up arrow