ћирилица / latinica

Институт за здравствену заштиту мајке
и детета Србије ,,Др Вукан Чупић’’

Налазите се на: Насловна >> Организационе јединице

Организационе јединице

Сагласно члану 16. Статута Института послови и задаци из оквира основне делатности груписани су по основним организационим јединицама и то:

 

 1. Педијатријска клиника;
 2. Клиника за дечију хирургију;
 3. Служба за хуману репродукцију;
 4. Републички центар за планирање породице;
 5. Служба за научно истраживачку и образовну делатност;
 6. Служба за организацију, планирање евалуацију и медицинску информатику;
 7. Службе за немедицинске послове.

 

 

I I   УНУТРАШЊA ОРГАНИЗАЦИЈA


 

1.ПЕДИЈАТРИЈСКА КЛИНИКА

 

 1. Служба за пријем болесника, специјалистичке и консултативне прегледе
 • Одељење за збрињавање ургентних стања;
 • Одељење за специјалистичке и  консултативне прегледе;
 1. Дневна болница
 2. Одељење за испитивање и лечење болести новорођенчета;
 • Одсек за неонаталну интензивну негу и лечење;
 1. Служба за педијатријску интензивну негу и лечење:
 2. Одељење за испитивање и лечење болести плућа
 3. Одељење за испитивање и лечење болести срца и крвних судова:
 • Одсек за инванзивну дијагностику и интервентну кардиологију;
 • Одсек за функционалну дијагностику са испитивањем поремећаја ритма;
 1. Одељење за испитивање и лечење болести бубрега и мокраћних канала
 2. Одељење за испитивање и лечење болести органа за варење
 • Кабинет за ендоскопску дијагностику и лечење;
 • Кабинет за хепатологију;
 1. Одељење за испитивање и лечење жлезда са унутрашњим лучењем:
 • Кабинет за лечење и надзор деце и омладине са шећерном болешћу и другим ендокриним обољењима и поремећајима;
 1. Одељење за испитивање и лечење неуролошких и мишићних болести:
 • Одсек за електромиографску дијагностику (ЕМГ) и евоциране потенцијале
 • Одсек за електроенцефалографску дијагностику и телеметрију;
 1. Служба за испитивање и лечење хематолошких и онколошких болести:
 • Одељење хематоонкологија 1;
 • Одељење хематоонкологија 2;
 • Дневна хематолошка болница;
 • Консултативне хематолошке амбуланте;
 • Кабинет за свеобухватно збрињавање болесника са хемофилијом;
 1. Одељење за трансплантацију костне сржи са лабораторијом за криобиологију;
 2. Одељење за клиничку имунологију и алергологију:
 • Одсек за инфективне болести;
 1. Одељење за испитивање и лечење метаболичких болести, клиничку генетику и  исхрану здравог и оболелог детета:
 • Одсек за генетско саветовалиште;
 • Кабинет за исхрану здравог и оболелог детета;
 1. Одељење за трансфузију крви:
 • Одсек дијагностике и терапије крвним компонентама и дериватима;
 • Одсек аферезних процедура, производње и припреме продуката матичних ћелија хематопоезе и других ћелија периферне крви;
 1. Служба  за радиолошку дијагностику:
 • Одсек за класичну радиолошку дијагностику;
 • Одсек за ултразвучну дијагностику;
 • Одсек за ЦТ и НМР дијагностику;

     17.  Одељење за клиничку патологију;

     18.  Биохемијска лабораторија:

 • Одељење за клиничку хемију и хематологију;
 • Одсек за лабораторијску ендокринологију и скрининг програме;

     19.  Лабораторија за медицинску генетику:

 • Одсек за цитогенетику;
 • Одсек за молекуларну генетику;
 • Одсек за генетику малигних обољења

     20.  Лабораторија за проточну цитометрију и имунологију;

     21.  Лабораторија за клиничку микробиологију;

     22.  Лабораторија за испитивање урођених поремећаја метаболизма;

     23.  Болничка апотека

 

 

 2.КЛИНИКА ЗА ДЕЧИЈУ ХИРУРГИЈУ

 

 1. Служба за пријем болесника, специјалистичке и консултативне прегледе:
 • Одељење за хитне хируршке прегледе и пријем пацијената;
 • Одељење за консултативне и специјалистичке прегледе;
 1. Дневна болница:
 2. Одељење за неонаталну хирургију:
 • Кабинет за функционално испитивање дигестивног тракта;
 1. Одељење за абдоминалну хирургију;
 • Одсек за лапароскопску хирургију;
 1. Одељење за уролошку хирургију:
 • Одсек за урогениталну хирургију;
 • Одсек за ендоскопску урологију;
 • Одсек за уродинамско испитивање;
 1. Служба за кардиоторакалну хирургију:
 • Одељење за интензивну негу кардиоторакалних болесника;
 • Одељење кардиохируршких болесника;
 • Одсек за торакалну хирургију;
 • Кабинет за перфузију;
 1. Служба за ортопедију и зглобно коштану трауму:
 • Одсек ортопедије;
 • Одсек трауматологије;
 1. Одељење за пластичну и реконструктивну хирургију и опекотине:
 • Одсек за пластичну и реконструктивну хирургију;
 • Одсек за опекотине;
 1. Служба за анестезију и интензивну терапију:
 • Одељење за анестезију;
 • Одељење за интензивну терапију и реанимацију;
 • Одсек за анестезију у гинекологији;
 • Одсек за анестезију у дневној хируршкој болници и дијагностици;
 • Кабинет за специјалистичко консултативне прегледе и терапију бола;
 1. Служба операционог блока:
 • Одељење операционих сала;
 • Одсек централне стерилизације и припреме стерилизације са дезинфекцијом;
 1. Служба за оториноларингологију
 • Одељење оперативног блока са стационарним делом;

а)   Кабинет за ендоскопску и ласерску хирургију за потребе Службе ОРЛ;

      б)   Одсек за пријем болесника, специјалистичке и консултативне прегледе са

            функционалном дијагностиком;

      12. Одељење за офталмологију;

      13. Служба за физикалну медицину и рехабилитацију

 

 

3. СЛУЖБА ЗА ХУМАНУ РЕПРОДУКЦИЈУ

 

 1. Одељење за пријем болесника, специјалистичке и консултативне прегледе:

а)   Одсек лабораторија за цитологију;

      2.   Одељење за испитивање и лечење поремећаја репродуктивног здравља жена и

трудница са дневном болницом;

      а)   Одсек за пренаталну дијагностику и скрининг трудница са конзилијумом за феталне

            аномалије;

      б)  Одсек за фертилитет и стерилитет са лабораторијом за ИВФ;

      ц)  Одсек -  дневна болница;

      3.  Одељење оперативне гинекологије:

      а)  Одсек за лапараскопску и реконструктивну хирургију;

 

 

4. РЕПУБЛИЧКИ ЦЕНТАР ЗА ПЛАНИРАЊЕ ПОРОДИЦЕ

 

1. Кабинет за промоцију репродуктивног здравља и стручно-методолошку делатност у области планирања породице и заштите репродуктивног здравља становништва Србије;

 

2.Одељење за дечију адолесцентну гинекологију;

а) Одсек за испитивање и лечење гинеколошких поремећаја код девојчица и девојака узраста од 0 до 25 година;

б) Oдсек за репродуктивно здравље младих;

 

           

5. СЛУЖБА ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ И ОБРАЗОВНУ ДЕЛАТНОСТ

 

 

6. СЛУЖБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ, ПЛАНИРАЊЕ, ЕВАЛУАЦИЈУ И МЕДИЦИНСКУ ИНФОРМАТИКУ

 • Одсек за организацију, планирање и евалуацију;
 • Одсек за медицинску информатику

 

 

7.СЛУЖБЕ ЗА НЕМЕДИЦИНСКЕ ПОСЛОВЕ

 

 1. Финансијска служба;
 • Одсек   књиговодства и финансија;
 • Одсек јавних набавки и магацин;
 • Одсек фактурисања и статистике;

 

 1. Служба за правне, кадровске и опште послове:
 • Одсек за правне послове;
 • Одсек за  кадровске послове;
 • Одсек за опште послове;

    

 1. Техничка служба:
 • Сервис исхране;
 • Сервис техничког одржавања;
 • Сервис вешераја;
 • Сервис за третман инфективног медицинског отпада;
 • Сервис возног парка;
 • Сервис за одржавање хигијене;
Повезане организације
 
Up arrow