ћирилица / latinica

Институт за здравствену заштиту мајке
и детета Србије ,,Др Вукан Чупић’’

Налазите се на: Насловна >> Контакт

Контакт

Пун назив: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић"
Адреса: Нови Београд, Радоја Дакића 6-8
Подаци о институту:

Матични број: 7046219
Шифра делатности: 85110
ПИБ: 100136676

Телефони: +381 (0) 11 3108 108
Факс: +381 (0) 11 2697 232
Е-мејл: info@imd.org.rs
Бројеви текућих рачуна: 840-625661-95 и 840-625667-77
ПДВ: Потврда о евидентирању за ПДВ
ПИБ: 100136676 ПИБ образац

 

Локација

Повезане организације
 
Up arrow