ћирилица / latinica

Институт за здравствену заштиту мајке
и детета Србије ,,Др Вукан Чупић’’

Налазите се на: Насловна >> Етички одбор

Етички одбор

Позив за следећи састанак Етичког одбора који ће се одржати 25.09.2019. у 13 часова

 

Е-маил адреса: eticki.odbor@imd.org.rs

 

Одлука о именовању чланова Етичког одбора

Документација за етички одбор

Захтев за документацијом подноси се Агенцији и етичком одбору здравствене установе у којој се спроводи клиничко испитивање, односно етичким одборима ако се ради о мултицентричном клиничком испитивању лека у електронској форми у складу са законом. У том случају захтев за документацијом подноси се истовремено Агенцији и Етичком одбору здравствене установе у којој се спроводи клиничко испитивање, односно етичким одборима ако се ради о мултицентричном клиничком испитивању лека преко портала е-управе у складу са законом. Ове одредбе се примењују и на измене, односно допуне клиничког иситивања лека.

Повезане организације
 
Up arrow