ћирилица / latinica

Институт за здравствену заштиту мајке
и детета Србије ,,Др Вукан Чупић’’

Налазите се на: Насловна >> Етички одбор

Етички одбор

Позив за следећи састанак Етичког одбора који ће се одржати 26.11.2021. у библиотеци Института, са почетком у 13 сати.

 

Е-маил адреса: eticki.odbor@imd.org.rs


Захтев за одобрење спровођења клиничког испитивања Агенције и захтев за мишљење Етичког одбора Србије подносе се преко Агенције истовремено на порталу еУправе (у складу са објављеном инструкцијом АЛИМС Упутство за подносиоце Захтев за одобрење, комерцијално) У складу са чланом 38. Правилника о садржају захтева, односно документације за одобрење клиничког испитивања лека, као и начин спровођења клиничког испитивања лека (,,Службени гласник РСˮ бр. 64/11, 91/13, 60/16, 9/18, 91/18 - др. пропис), спонзор клиничког испитивања лека закључује уговор са здравственом установом о спровођењу клиничког испитивања лека. Сву неопходну документацију можете пронаћи на линку.

Одлука о именовању чланова Етичког одбора


Документација за етички одбор


Документи за израду дипломског рада


За извођење некомерцијалне студије у нашој установи неопходно је припремити:
1. Одобрење колегијума
2. Протокол (у електронској и писаној форми)
3. Захтев Етичком одбору, у три примерка оверен на писарници
Након што све припремите ,пратите на сајту када ће бити одржан састанак,обично крајем месеца, када би било пожељно да неко од чланова тима присуствује сатанку.

Up arrow