<
ћирилица / latinica

Институт за здравствену заштиту мајке
и детета Србије ,,Др Вукан Чупић’’

Налазите се на:
Насловна >> Актуелности >> Решење о именовању председника и чланова управног одбора

Решење о именовању председника и чланова управног одбора

Објављено: 29.09.2013 године


 

РЕШЕЊЕ
о именовању председника и чланова Управног одбора Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић"

 

I

 

У Управни одбор Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић" именују се:
1. За председника:-др Душан Јовановић, специјалиста хирургије, Клинички центар Србије
2. За чланове:
1) Биљана Димитријевић Мирић, дипл. правник из Београда,
2) др Душан Јоксимовић, специјалиста опште медицине из Београда,
3) Нинослава Драгутиновић, предузетник из Београда.

 

II

 

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“.24 број 119-2948/2013


У Београду, 5. априла 2013. године
Влада
Председник,
Ивица Дачић, с.р

назад на актуелности >>

Повезане организације
 
Up arrow