ћирилица / latinica

Институт за здравствену заштиту мајке
и детета Србије ,,Др Вукан Чупић’’

Налазите се на:
Насловна >> Службе >> Финансијска служба

Финансијска службаOсобље у служби

Начелник службе:
дипл.ецц Софија Лабус
Помоћник директора Института за финансијске послове

Шеф рачуноводства Милица Стевић дипл.ецц

Софија Гомирац, референт за јавне набавке

Дубравка Панић, референт материјалног и књиговодства

Ковиљка Аркула, књиговођа аналитике и купаца

Гацин Славица, обрачунац зарада

Павловић Машинка, обрачунац зарада

Верица Димитријевић, обрачунац зарада

Биљана Јокић, ликвидатор

Славица Јовановић, Благајник и књиговођа основних средстава

Анђелка Николић, књиговођа материјала

Слађана Сарафимовски, обрачунац зарада

Шеф набавке Весна Павловић

Слободан Стојановић, помоћник магационера

Жељко Жигић, помоћник магационера

Саша Гарашанин, магационер

Никола Миладиновић, в.д. шефа Одсека за фактурисање и статистике

Јованка Митић, референт обрачуна услуга

Бранка Млађеновић, фактуриста

Боришка Нинковић, фактуриста

Радмила Шкондрић фактуристаО служби

Службе за немедицинске послове су организоване су у оквиру три службе са одсецима

 

 • Финансијска служба:
 •  

  Финансијска служба је организована у оквиру три одсека. У последњих неколико година је комплетно  компјутеризована. Уведени су програми за финансијко пословање ,обрачун личних доходака и електронско фактурисање према РФЗО . У оквиру Института постоји мрежа и повежаност са апотеком, одељењима  тако да анализа  потрошње и набавке може да се прати у сваком тренутку.

  Финансијска служба обавља све економско финансијске послове везане за здравствену делатност. Прати прописе из обаласти финансија, рада и исплате зарада , обавља послове везане за управу за трезор, усаглашава  стање пренетих средстава са РФЗО по наменама.

  Прати законске прописе везане за здравствену делатност и јавне службе  и поступа у складу са тим. У служби су следећи запослени радници :

   

  Помоћник директора Института за финансијске послове

  Софија Лабус дипл.ецц

   

  -            Одсек књиговодства и финансија

   

          -     Шеф рачуноводства  Милица Стевић  дипл.ецц

          -     Софија Гомирац, референт за јавне набавке

          -     Дубравка Панић, референт материјалног и књиговодства

  -             Ковиљка Аркула, књиговођа аналитике и купаца

  -          Гацин Славица, обрачунац зарада

  -          Павловић Машинка, обрачунац зарада

  -          Верица Димитријевић, обрачунац зарада

  -          Биљана Јокић, ликвидатор

  -          Славица Јовановић, Благајник и књиговођа основних средстава

  -          Анђелка Николић, књиговођа материјала

  -          Слађана Сарафимовски, обрачунац зарада

   

  -          Oдсек набавке и ускладиштења

  -     Шеф набавке Весна Павловић

  -          Слободан Стојановић, помоћник магационера

  -          Жељко Жигић, помоћник магационера

  -          Саша Гарашанин, магационер

   

  -          Одсек фактурисања и статистике;

   

  -          Никола Миладиновић, в.д. шефа Одсека за фактурисање и статистике

  -          Јованка Митић, референт обрачуна услуга

  -          Бранка Млађеновић, фактуриста

  -          Боришка Нинковић, фактуриста

  -          Радмила Шкондрић фактуриста

  Up arrow