ћирилица / latinica

Институт за здравствену заштиту мајке
и детета Србије ,,Др Вукан Чупић’’

Налазите се на:
Насловна >> Клинике >> Клиника за дечију хирургију >> Служба за пријем болесника, специјалистичке и консултативне прегледе Клинике за дечију хирургију

Служба за пријем болесника, специјалистичке и консултативне прегледе Клинике за дечију хирургију


Информације
Телефон за информације:
  • 011/3108-230
Локација:
  • Приземље


Oсобље на одељењу

Начелник одељења:
Др сци. мед. Ђорђе Крављанац, Управник Клинике за дечију хирургију
специјалиста дечије хирургије

мед. сестра Зденка Момировић Одговорна сестра ССС

Виша мед.сестра Петровић Живадинка ВСС – сестра едукатор

Виша мед. сестра Весна Ћурчић ВСС

мед. тех. Драган Илић ССС

мед. тех. Владимир Тодоровић Надзорни медицински техничар ССС

мед. сестра Радмила Марјановић ССС

мед. сестра Снежана Јаблановић ССС

мед. сестра Радмила Петровић ССС

мед. сестра Слободанка Безбрадица ССС

мед. сестра Радмила Вукосављевић ССС

мед. сестра Далиборка Вујко ССС

мед. тех. Небојша Костић ССС

мед. тех. Милорад Митић ССС

мед. тех. Александар Бордијановић ССС

мед. тех. Дејан Богдановић ССС

мед. тех. Денис Трифунов ССС

мед. тех. Дејан Златков ССС

мед. тех. Жељко Чаленић ССС

мед. тех. Марјан Стојановић ССС

мед. сестра Марина Таталовић ССС

мед. сестра Александра Рељић ВСС

мед. сестра Јован Бешовић ССС

мед. тех. Срђан Пречаница ССС

мед. тех. Стефан Прокић ССС

мед. тех. Александар Цветковић ССС

администратор Драгица Петровић ССС

администратор Јасмина Радовановић СССО одељењу

Амбулантна Служба у оквиру Клинике за дечију хирургију Института постоји од њеног оснивања. Реорганизацијом рада у Институту  1982 године формирана је Служба за пријерм болесника, специјалистичке и консултативне прегледе Клинике за дечију хирургију чији је први начелник био Прим Др Глеб Нељдихин, а одговорна сестра Роксанда Станковић. У периоду од 15.11.1990 године до 16.7.2000 године начелник службе је био Др Борис Пиштигњат специјалиста дечије хирургије, а одговорна сестра Јулијана Јелић. Послове начелника службе у периоду од 17.7.2000. године до 18.3.2010. године обављала је Др Слободанка Милановић-Станковић специјалиста дечије хирургије, а посао одговорне сестре обављала је Зденка Момировић. Године 2006 простор хируршких амбуланти је у потпуности грађевински реконструисан уз набавку нових инструмената и опреме за стерилизацију што је у многоме побољшало квалитет рада у Служби. Од 19.3.2010. године начелник службе је Др Ђорђе Крављанац Мр сци специјалиста дечије хирургије који ту дужност обавља и сада.

Организација рада

Амбулантно-поликилиничка служба Клинике за дечију хирургију Института представља једну од најфреквентнијих служби у Институту где се у хитној хируршкој амбуланти свакодневно у просеку учини око 200 клиничких прегледа. За већину пацијената ово место је први, а понекад и једини контакт са Институтом што му даје још већи значај. Служба је организована у виду две организационе јединице: одељење за хитне хируршке прегледе и пријеме болсника и одељење за консултативне специјалистичке прегледе који чине целину. Службом руководи начелник, специјалиста дечије хирургије уз помоћ одговорне сестре.

Одељење за хитне хируршке прегледе и пријеме болсника (хитна хируршка амбуланта)

Ово одељење представља место где се врши тријажа и збрињавање деце са хитним   хируршким стањима. Спроводе се протоколи за збрињавање хитних стања у абдоминалној хирургији, неонаталној хирургији, дечијој ортопедији и трауматологији, кардиоваскуларној и торакалној хирургији, урологији и пластичној и реконструктивној хирургији са опекотинама, као и реанимацији пацијената и збрињавању политрауматизованих болесника. Рад се обавља у виду свакодневног дежурства према распореду за пријемни и непријемни дан који је истакнут у чекаоници одељења. Непарним датумима у месецу од 7 х ујутру до 7 х ујутру следећег дана, а парним датумима у месецу од 7 х до 20 х. У раду одељења учествују сви дечији хирурзи и лекари на специјализацији из дечије хирургије који су запослени у Клиници за дечију хирургију и медицински техничари и сестре који су стално запослени у Служби за пријем болесника, специјалистичке и консултативне прегледе. Дневни распоред рада доктора у хитној хируршкој амбуланти у току дежурства прави се на месечном нивоу под контролом начелника службе у координацији са Управником Клинике (унапред за сваки месец у току године). Према распореду дежурства хитне амбулантне делатности обављају се у простору:
-    амбуланте за хитне хируршке прегледе (амбуланта број 1)
-    амбуланте за хитне хируршке интервенције и превијања (амбуланта број 3)
-    амбуланте за прегледе и интервенције код новорођенчади (амбуланта број 4)
-    амбуланте за прављење и постављање имобилизације (амбуланта број 9)
-    шалтеру за пријем хируршких болесника
-    чекаоници за пацијенте са посебним улазом у зграду


Одељење за консултативне специјалистичке прегледе

Одељење за консултативне специјалистичке прегледе Клинике за дечију хирургију обезбеђује здравствену заштиту деце из различитих субспецијалистичких области дечије хирургије, физикалне медицине и анестезије са реанимацијом. У одељењу раде доктори различитих специјалности (дечији хирурзи субспецијалисти из различитих области, специјалисти физикалне медицине и специјалисти анестезије са реанимацијом и интензивном терапијом), који су запослени у Клиници за дечију хирургију Института,  према распореду рада који је истакнут у чекаоници одељења. Простор одељења за консултативне специјалистичке прегледе обухвата амбуланте број 4, 6, 7, и 8, шалтер за административне послове, шалтер информација и чекаоницу за пацијенте са посебним улазом у зграду.
Рад у консултативним специјалистичким амбулантам обавља се сваког радног дана од понедељка до петка у периоду од 8 х до 14 х према следећем распореду:

-Абдоминална хирургија – амбуланта број 4: понедељак, уторак, среда и петак у периоду од 8х до 9 и 30 х.

-Неонатална хирургија - амбуланта број 4: понедељак, уторак, среда и четвртак у периоду  од 9 и 30 х до 11 х . Преглед и превијање пупка новорођенчади обавља се сваког радног дана (понедељак, уторак, среда, четвртак и петак) у амбуланти број 4 у периоду од 11 х до 12 и 30х.
 
-Урологија – амбуланта број 6: понедељак, уторак, среда од 8х до 11х и
четвртак од 8х-13х.
        
-Пластична и реконструктивна хирургија – амбуланта број 6: понедељак, уторак и среда у периоду од 11 до 13 и 30 х.

-Ортопедија и трауматологија (ултразвучни преглед кукова) – амбуланта број 8: понедељак, уторак, среда, четвртак, у периоду од 8 х до 13 х.

-Кардиоторакална хирургија амбуланта бр. 6 средом од 12х до 13 и 30х.

-Физикална медицина амбуланта број 7: понедељак, среда, четвртак и петак у периоду од 8х до 13х, уторак од 9х до 13х.

-Анестезија са реанимацијом амбуланта број 7 понедељак, уторак, среда, четвртак и петак од 13х до 14х.

Сви прегледи у консултативним специјалистичким амбулантама се заказују телефоном број 011/ 3108 182 или лично на шалтеру за консултативне прегледе сваким радним даном према следећем распореду:
-понедељак, уторак, среда и четвртак у периоду од 7х до 8 и 30 х и од 13х до 14х
-петак од 8х до 12 х.


У току протекле године у Служби за пријем болесника, специјалистичке и консултативне


прегледе Клинике за дечију хирургију укупно је прегледано 70 865 деце од чега у
хитној хируршкој амбуланти 40 045 пацијената а у консултативним специјалистичким амбулантама 30 820 деце. На болничко лечење укупно је примљено 4182 деце.

Up arrow