ћирилица / latinica

Институт за здравствену заштиту мајке
и детета Србије ,,Др Вукан Чупић’’

Налазите се на:
Насловна >> Клинике >> Педијатријска клиника >> Лабораторија за имунологију и проточну цитометрију

Лабораторија за имунологију и проточну цитометрију


Информације
Телефон за информације:
 • 011/3108256
Локација:
 • I Спрат


Oсобље на одељењу

Начелник одељења:
Прим. др Бојана Славковић
специјалиста трансфузиологије

Др Немања Митровић

Биљана Радисављевић, главни лабораторијски техничар

Снежана Кошанин, лабораторијски техничар

Драгана Којић, лабораторијски техничар



О одељењу

Лабораторија за имунологију је оформљена 1965.год. под руководством Др Јулијане Милосављевић и радила је у склопу Лабораторија за имунологију, хематологију и трансфузиологију све до половине 2008.год.

Најзначајнијe тековинe из периода од оснивања лабораторије, па до почетка 90-тих година прошлог века, су испитивање  вредности протеинских фракција серума здраве деце у нашој популацији ( Јулијана Милосављевић: Концентрације протеинских фракција серума здраве деце. Југ.педијат.,11:161, 1971), као и рад на имунолошкој дијагностици - имунофенотипизацији  леукемија у периоду од 1984. до 1991.године (Јулијана Милосављевић и сар.: Фенотипска хетерогеност леукемијских ћелија у 329-оро деце оболеле од акутне леукемије, Билт.трансф, 21:3,9-13, 1993.).

У Лабораторији за проточну цитометрију и имунологију, која ради као самостална лабораторија од јула 2008.године,  годишње се уради око 30 000 анализа.

Делатност лабораторије може да се сврста у три целине:    

 • Прва група делатности се односи на  рутинске имунолошке тестове   као што су:  одређивање концентрације протеина у плазми  и осталим телесним течностима (IgG, IgA, IgM, C3,C4, C1s инхибитор, церулоплазмин, α1-антитрипсин, хаптоглобин, албумин-микроалбуминурија), затим испитивање аутоантитела (ANA, dsDNA, RF, tTG IgA i IgG, cANCA, pANCA, ASCA IgA i IgG, AMA-M2, LKM1),  антитела на Helicobacter Pylori, затим скрининг на алергије  тј. одређивање нивоа специфичних IgE у серуму, NBT тест.
 • Друга група   делатности лабораторије се односи на поступке са аспиратима костне сржи:  припрема препарата за цитолошки преглед и основна цитохемијска бојења у дијагностици леукемија (СуданББ, АНАЕ), као и трајно складиштење  и евидентирање препарата.
 • Трећа група делатности се односи на испитивања  методом проточне цитометрије  и подразумева имунофенотип леукемија и испитивање минималне резидуалне болести у оквиру програма лабораторијске дијагностике леукемија,  затим имунофенотип лимфоцита периферне крви у оквиру програма дијагностике имунодефицијенција, одређивање броја ЦД34+ матичних ћелија хематопоезе  у оквиру програма трансплантације костне сржи,  и имунофенотип телесних течности и излива превасходно као помоћ у дијагностици лимфома.

 

Лабораторија за проточну цитометрију и имунологију  је, у оквиру међународне студијске БФМ групе за леукемија и лимфоме дечијег доба евидентирана као национална референтна лабораторија за имунофенотип леукемија и испитивање минималне резидуалне болести (МРБ) методом проточне цитометрије код прекурзорских акутних лимфобластних леукемија (АЛЛ) дечијег доба. Овде се дијагностикује, односно испита имунофенотип код 70% деце оболеле од акутних леукемија   на територији  Србије,  Црне Горе и Републике Српске,  док се анализа МРБ изврши код све деце оболеле од прекурзорских АЛЛ.  

 

У лабораторији је од 1996.год, када је обновљена имунолошка дијагностика леукемија,  до новембра 2013.године,  испитан имунофенотип  код више од 800 новооболеле деце.  Од тога је око 250   дијагностиковано имуноцитохемијском методом АПААП која се примењивала од 1996. до 2002.године, а близу 600 методом проточне цитометрије од 2002.године и даље.

 

      Едукација из области лабораторијске дијагностике леукемија, пре свега имунофенотипизације леукемија имуноцитохемијском методом АПААП  и методом проточне цитометрије остварена је 1996., 2002. и 2007.године у Центру „М.Тетаманти“ који се бави дијагностиком и истраживањем леукемија дечијег доба у болници „San Gerardo“ у Монци, Италија.  Едукација из области испитивања минималне резидуалне болести (контроле успешности лечења) код прекурзорских АЛЛ започета је 2008. у сарадњи са поменутим центром и траје и даље. Центар „М.Тетаманти“ и Лабораторија за проточну цитометрију и имунологију Института, осим  сарадње која је започета 1996.године, имају од 2009.године и званичан партнерски однос  на нивоу међународне БФМ студијске групе.

 

            Најзначајнији радови из области лабораторијске дијагностике леукемија:

 • Б.Славковић: Значај имуноензимске методе алкална фосфатаза-анти алкална фосфатаза (АПААП) у дијагностици акутних леукемија код деце. Проблеми у педијатрији '98, 1999;19:273-276.
 • Бојана Славковић, Марија Гућ-Шћекић, Славиша Ђуричић, Драгана Јанић, Ђузепе Гаипа, Момчило Јанковић, Александра Крстић, Зоран Тасић, Драган Мићић и Гордана Буњевачки: Immunophenotypic and Cytogenetic Features of Childhood Acute Leukemia in Serbia and Montenegro, Korean J. Genetics 29(1), 99-106 (March 2007)
 • Бојана Славковић, Марија Гућ-Шћекић, Гордана Буњевачки, Александра Крстић, Драган Мићић, Драгана Вујић, Милош Кузмановић, Нада Рашовић-Гвозденовић: Acute Leukemia of Childhood - A Single Institution’s Expirience, Arch.Biol.Sci.,Belgrade, 57(1), 11-17, 2005.
 • Наташа Каћански, Нада Константинидис, Јованка Коларовић, Бојана Славковић и Драгана Вујић: Акутна бифенотипска леукемија – приказ два педијатријска болесника, Мед Прегл; LXIII (11-12): 867-869. Нови Сад: новембар-децембар 2010.
 •  

 • Д.Мићић, Б.Славковић, Н.Рашовић Гвозденовић, М.Кузмановић, Л.Докмановић, Н.Крстовски, Д.Шкорић, Н.Константинидис, Г.Костић, Ј.Предојевић, Д.Јанић: History of treatment and long-term outcome in children with acute lymphoblastic leukaemia in Serbia, memo (2011) Vol. 4: 174–177
 • Нада Крстовски, Милош Кузмановић, Драгана Вујић, Лидија Докмановић, Драган Мићић, Бојана Славковић, Дејан Шкорић, Јелена Лазић, Анкоца Јовановић, Милена Јовић, Нада Константинидис, Гордана Костић, Предраг Родић, Драгана Јанић: Treatment results of childhood acute myeloid leukemia in Serbia. Memo (2012) DOI 10.1007/s12254-012-0051-y
 • Б. Славковић и сар.: Evaluation of Minimal Residual Disease by Flow Cytometry in Childhood Acute Lymphoblastic Leukemias, 6th Balkan Day of Haematology, Belgrade, Novembar 6, 2011,  постер презентација (П 198).
 • Перовић Владимир, Крстић Александра, Ристановић Момчило, Кузмановић Милош, Костић Гордана, Константинидис Нада, Гућ-Шћекић Марија и Славковић Бојана: Screening for P2RY8-CRLF2 Fusion Gene in 135 Serbian Pediatric Patients with BCP-ALL, poster presentation (pp 23), 8th Biennial Childhood Leukemia Symposium, Santiago, Chile 2012.
 •  

  Одељења педијатријске клинике
  Повезане организације
   
  Up arrow