ћирилица / latinica

Институт за здравствену заштиту мајке
и детета Србије ,,Др Вукан Чупић’’

Налазите се на: Насловна >> Делатности

Делатности

Одељења на клиникама Института располажу са 419 кревета (376 за педијатријске пацијенте и 43 за жене генеративног доба). Дневне болнице Педијатријске клинике, Клинике за дечју хирургију и Клинике за хуману репродукцију користе 37 кревета.
 
  Институт је референтна установа за спровођење националног програма скрининга на фенилкетонурију (од 1980. године), хипотиреоидизам (од 1981. године), као и спорадичног скрининга суспектне популације на патолошке хемоглобине (од 1975. године)
 
 
  БРОЈ ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ ПАЦИЈЕНАТА
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Бр КЛИНИКА 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1 ПЕДИЈАТРИЈСКА КЛИНИКА 5867 5472 8614 7523 7149 6506 5898 6358
2 КЛИНИКА ЗА ДЕЧЈУ ХИРУРГИЈУ 5709 6181 5983 6357 5915 5611 5022 5733
3 СЛУЖБА ЗА ХУМАНУ РЕПРОДУКЦИЈУ 1046 1281 2519 2353 2468 2463 2312 1975
4 И Н С Т И Т У Т 12665 14282 17116 16233 15532 14580 13232 14066

 

БРОЈ ПАЦИЈЕНАТА КОЈИ СЕ ЛЕЧЕ У ДНЕВНИМ БОЛНИЦАМА

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Бр КЛИНИКА 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1 ПЕДИЈАТРИЈСКА КЛИНИКА 2906 4897 865 2281 2398 2686 2789 2515
2 СЛУЖБА ЗА ХУМАНУ РЕПРОДУКЦИЈУ 688 424 1303 2000 1625 2181 2412 2289
  И Н С Т И Т У Т 3594 5321 2168 4281 4023 4867 5201 4804

 

БРОЈ ОПЕРАЦИЈА

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Бр КЛИНИКА 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1 КЛИНИКА ЗА ДЕЧЈУ ХИРУРГИЈУ 4407 6181 5465 4577 5429 6349 5714 6076
2 СЛУЖБА ЗА ХУМАНУ РЕПРОДУКЦИЈУ 586 1281 1205 1515 1818 1100 1100 894
  И Н С Т И Т У Т 4993 7462 6670 6092 7247 7449 6814 6970

 

БРОЈ УСЛУГА У ПОЛИКЛИНИКАМА

               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Бр КЛИНИКА 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1 ПЕДИЈАТРИЈСКА КЛИНИКА 60974 60305 74728 73519 83702 86527 86334 76867
2 КЛИНИКА ЗА ДЕЧЈУ ХИРУРГИЈУ 89243 96336 104671 102528 98245 98000 102111 81636
3. СЛУЖБА ЗА ХУМАНУ РЕПРОДУКЦИЈУ 23846 28906 34629 40379 38269 38000 32254 29775
  И Н С Т И Т У Т 184063 185547 214028 216426 220216 222118 220699 188278ЛЕКАРИ И ДРУГИ СПЕЦИЈАЛИСТИ АНГАЖОВАНИ СА ПУНИМ ИЛИ ДЕЛИМИЧНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ У ОБРАЗОВНИМ И ИСТРАЖИВАЧКИМ АКТИВНОСТИМА НА МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ:

 

                                                                                                                                               

Професори 6
Доценти        4
Асистенти 6
Доктори наука 27
Магистри 34
Примаријуси 11
Научни сарадници (истраживачка звања) 11


 
  НАСТАВНА И ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ
 
 
  У Институту као наставној бази Медицинског и Биолошког факултета у Београду обавља се практична и теоријска настава из педијатрије, хирургије и хумане генетике за студенте и последипломце, лекаре на специјализацији и субспецијализацији.
  У области редовних и последипломских облика наставе до сада у Институту:
 
  - Одржано је 83 једносеместралних течајева из социјалне педијатрије за лекаре опште медицине који раде у дечјим и школским диспанзерима. На тим течајевима било је укупно 2355 слушалаца;
 
  - Одржано је 39 двонедељних последипломских течајева континуиране медицинске едукације за педијатре, лекаре опште праксе и друге специјалисте;
 
  - У сарадњи са УНИЦЕФ-ом одржано је 28 семинара за лекаре из примарне здравствене заштите "За здраво и жељено потомство, за хуману визију будућности”;
 
  - За лекаре специјалисте педијатрије, као и за специјалисте опште и ургентне медицине одржано је више семинара под називом ”Угрентна педијатрија у ванболничким условима”
 
  - Одржано је више семинара популационе едукације за здравствене раднике са темама из области демографског развитка становништва, заштите репродуктивног здравља и популационе политике;
 
  - У оквиру пројекта "Промоција репродуктивног здравља адолесцената" одржана су два семинара, "Сачувајмо здравље” и "Саветовалиште за младе";
 
  - У сарадњи са УСАИД-ом одржано је 4 семинара под називом ”Превенција и рана дијагноза конгениталних аномалија”.
 
  - Одржано је више семинара за поливалентне патронажне сестре у области здравствене заштите жена и планирања породице.
 
  - Дијагностика и терапија дијабетеса мелитуса у детињству и адолесценцији (2006)
 
 
 
 
  КЛИНИЧКО ИСТРАЖИВАЊЕ И ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
 
 
  Клиничко-истраживачки пројекти 1991-2007:
 
  - Рани показатељи нефропатије код деце и адолесцената с инсулин-зависним дијабетесом мелитусом, (1991-1995)
  - Рано откривање неуробластома код деце (1991-1996 и 1996-1999)
  - Молекуларна генетика кардиоваскуларних обољења, 1996-2000. године
  - Унапређење пренаталне и постнаталне дијагностике хромозомопатија, ЦФ и ДМБ/БМД (1996-2000)
  - Пилот студија на раном откривању породичне хиперхолестеролемије
  - Двогодишња студија о раној трудноћи "Напредак дијагностике хередитарних поремећаја уз савремене методе молекуларне генетике" започета је 1997. године у циљу одређивања неопходних предуслова за оснивање породилишта за високо ризичне трудноће за плод и новорођенче.
  - Пилот студија пренаталне и постнаталне детекције генетских аномалија (моногенске мутације, хромозомске аберације) у фетуса и деце и конгениталних малформација неуралне цеви у фетуса на територији СР Југославије.
  - Поремећаји матичне ћелије хематопоезе код деце (2001-2005)
  - Клинички и лабораторијски аспекти малигног преображаја матичне ћелије и прогенитора хематопоезе и њихов терапијски значај, у току
  - Истраживање молекуларно-биолошке и генетичке основе неуробластома, у току
  - Испитивање и праћење деце - спортиста са потенцијалним ризицима за бављење спортом (клинички и ехокардиографски преглед и тест оптерећења), у току
  - Уродинамско испитивање код деце са поремећајима мокрења (2006)
  - Испитивање потреба деце и адолесцената са епилепсијом, у току
  - Клинички и лабораторијски аспекти малигног преображаја матичне ћелије и прогенитора хематопоезе и њихов терапијски значај, у току
  - чиниоци ризика у прогресивним урођеним и стеченим болестима бубрега код деце, у току
 
 
  Клиничка испитивања лекова:
 
  У периоду 1995-2005. године обављено је 8 клиничких испитивања појединих лекова по међународно утврђеним критеријумима (ИИИ и ИВ фаза клиничких испитивања).
  - Multicentre, double-blind placebo controlled, parallel group study to evaluate the safety and efficacy of vigabatrin versus placebo as first line therapy in thetreatment of nenjly diagnosed infantile spasms (1995)
  - Gabapentin as add-on therapy in children njith refractory partial seizures: a 12 njeek, multicentre double blind, placebo controlled study (1996)
  - Gabapentin as add-on therapy in open label axtension study (1997)
  - Lečenje dečjih epileptičnih encefalopatija i.v. davanjem imuno-globulina (1997)
  - An open, randomised, parallel comparasion of Tiagabin BID v TID as adjinctive treatment of partial seizure (1997)
  - MESS Multicentre study of early epilepsy and single seizure (1998)
  - Randomizovana, dvostruko slepa multicentrična studija: Ispitivanje farmakokinetike, bezbednosti, podnošljivosti i efikasnosti tamsulozina kod pedijatrijskih pacijenata sa znacima i simptomima disfunkcionog mokrenja (2003/04)
  - Ispitivanje bezbednosti i efikasnosti cefiksima (Pancef) kod dece sa infekcijom urinarnog trakta. Postregistraciono ispitivanje (2005)
  - Levamisole treatment of children njith steroid sensitive nephrotic syndrome: a multi-centre, double-blind, placebo-controlled, randomized trial (2007)
 
 
 
  Издавачка делатност
 
 
  Почев од 1973. године аутори из Института су објавили преко 30 уxбеника или монографија из различитих области педијатрије и дечје хирургије намењених последипломском усавршавању. Од 1995. године до сада објављени су следећи уxбеници, односно монографије:
  - Болести крви код деце, Ј. Кезић и сарадници (1995),
  - Страбизам и амблиопија, Д. Станковић (1995),
  - Уролошка обољења у деце, П. Савић (1995),
  - Дете, породица и шећерна болест, М. Банићевић, Д. Здравковић (1995),
  - Епилепсија и епилептични синдроми, Б. Марјановић, З. Левић (1997),
  - Примарна здравствена заштита мајке и детета. Приручник за образовање здравствених радника у примарној здравственој заштити, М. Банићевић (уредник) (1997),
  - Клиничка дечја онкологија, П. Цветковић (2000),
  - Клиничка педијатријска ендокринологија, Д. Здравковић (2001).
  - Наследне болести бубрега (уредници Р. Богдановић и А. Пецо-Антић). Публикација за последипломску едукацију лекара из нефрологије (2003),
  - Ургентна неуролошка и неурометаболичка стања код деце, Б. Марјановић, Љ. Стојанов (2006)
  - Елаборат о Пројекту "Превенција и лечење гојазности код деце и адолесцената у Србији”, Медицински гласник Института за штитасту жлезду и метаболизам, Д. Здравковић, М. Банићевић, Р. Богдановић, и сар. (2007),
 
 
  Публикације објављене у оквиру Центра за планирање породице:
 
 
  - Обнављање становништва и заштита репродуктивног здравља, М. Банићевић и сар (1999),
  - О промоцији репродуктивног здравља адолесцената, М. Банићевић и сар (2000)
  - Сачувајмо здравље. Приручник за здравствене раднике о заштити репродуктивног здравља младих, Милош Банићевић и сар, (2000),
  - Планирање породице,
  - Вољна стерилизација - потреба, баријера, пракса, М. Рашевић, К. Седлецки (2002),
  - Невладине организације и планирање породице, Л. Тодоровић, Г. Рајин (2002),
  - Сачувајмо здравље, Брошура о репродуктивном здрављу младих, М. Радојевић, Г. Рајин, К. Седлецки (2000),
  - Сачувајмо здравље, Приручник за здравствене раднике о заштити репродуктивног здравља младих - 2 допуњено издање, М. Банићевић и сар,
  - Популациона едукација, Приручник за патронажне сестре, З. Алексов и сар, (2004),
  - Превенција и рана дијагноза конгениталних аномалија, М. Банићевић и сар, (2005),
  - Репродуктивно здравље младих. Приручник за просветне раднике и стручне сараднике основних школа, М. Банићевић и сар, (2005),
  - Заштита репродуктивног здравља младих, Приручник за лекаре, Д. Здравковић и сар, (2006),
  - Азбука репродуктивног здравља, Приручник за наставнике и сараднике основних школа, М. Рашевић и сар, (2006),
  - Шта хоћу, шта нећу и како ћу, Приручник о вештинама комуникације, Г. Рајин, М. Радојевић, (2006),
  - Индивидуално саветовање са адолесцентима у области заштите сексуалног и репродуктивног здравља, Приручник за здравствене раднике и сараднике, М. Радојевић и сар, (2006),
 
 
  Брошуре:
 
 
  - Водич за лакше одрастање, М. Рашевић, К. Седлецки, Е. Влаховић, (2006),
  - Пројекат заштите репродуктивног здравља младих, Приручник за родитеље, М. Рашевић, К. Седлецки, Е. Влаховић
  - Обнављање становништва и репродуктивно здравље, Информативна брошура за медије, К. Седлецки, М. Рашевић
  - Вршњачки едукатори и репродуктивно здравље младих, 105 питања и одговора, М. Радојевић, М. Рашевић, К. Седлецки
 
  У оквиру спровођења Уредбе о здравственој заштити жена, деце, школске деце и студената, Институт је у сарадњи са УНИЦЕФ-ом публиковао:
  - Стручно-методолошко упутство за примену Уредбе (1997).
  - Приручник за лекаре у примарној здравственој заштити мајке и детета (1997)
  - Примарна здравствена заштита мајке и детета
  - Ургентна педијатрија у ванболничким условима (2002)
 
  - Годишњак "Проблеми у педијатрији" излази непрекидно од 1980. године,
  - Билтен Института "За здраво и жељено потомство, за хуману визију будућности" излазио квартално од 1996. до 2000. године у сарадњи са УНИЦЕФ-ом,
  - Суплементска свеска Српског архива "Истраживачка и клиничка искуства у дечијој медицини" поводом 50 година Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан чупић", 2001. година.
 
  Аутори из Института учествовали су својим прилозима у удзбеницима за додипломску и последипломску наставу из педијатрије, хирургије, урологије, интензивне терапије и анестезиологије. Такође, редовно објављују своје радове у медицинским часописима, приручницима и монографијама из области педијатрије, дечје хирургије и осталих области из делатности Института.
 
 
 
  ЗАКОНОДАВНА И МЕТОДОЛОШКА ДЕЛАТНОСТ
 
 
  На иницијативу Института, Влада Републике Србије усвојила је у новембру 1995. године Уредбу о здравственој заштити жена, деце, школске деце и студената, а на основама циљева СЗО "Здравље за све до 2000", Плана акције донетог на Светском самиту за децу 1990. године, као и Програма Акције Међународне конференције за становништво и развој из Каира, 1994. године.
  У сарадњи са УНИЦЕФ-ом сачињени су Упутство за примену Уредбе и Приручник за примарну здравствену заштиту мајке и детета, публиковани 1996, односно 1997. године.
 
 
  САРАДЊА СА МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
 
 
  Институт је 1996. године потписао са УНИЦЕФ-ом, Београдска канцеларија, "Писмо о разумевању и сарадњи" чиме је настављена врло успешна сарадња уз одличне резултате у развоју здравствене заштите мајке и детета у СРЈ. Активно учешће у националним програмима за искорењивање полиомијелитиса потстакло је бољу сарадњу Института и СЗО.
  Међународни Комитет Спаса (ИРЦ) и Институт потписали су "Писмо о разумевању и сарадњи" 1997. године, којим је пружена велика подршка обуци здравствених радника и развоју кардиоторакалне хирургије на Институту.
  У сарадњи са Педијатријском клиником Универзитета Мичиген-Ан Арбор, САД реализована су два пројекта: (1) Истраживање генетике стероид-резистентног нефротског синдрома, и (2) Истраживање генетике конгениталних аномалија бубрега и уринарног тракта.

Повезане организације
 
Up arrow